Als u nadenkt over uw strategie, dan stelt u uzelf vaak één van de volgende vragen:

  • Wat zijn uw prioriteiten?
  • Welke doelen wilt u bereiken?
  • Hoe wilt u uw bedrijf verder ontwikkelen?
  • Op welke gebieden wilt u vernieuwend zijn?
  • Welk rendement bent u van plan te behalen?
  • Hoe wilt u het rendement verhogen?
  • Zou het verstandig zijn om fusies, overnames of schaalvergrotingen te overwegen?

De Drie Definities van een Strategisch Plan

“De planmatige inzet van de resources (mensen en middelen) van de onderneming met als de doel het realiseren van de doelen.”

“Een plan waarmee de organisatie haar doelen wil realiseren.”

“Het door de directie uitgewerkte beleidsplan ten behoeve van de realisatie van de doelen in de komende drie tot vijf jaar.”

De Strategie: Kort en Bondig

Mensen willen geen groot strategisch plan meer, opgeschreven in een dik boekwerk. Nee, de nadruk ligt op kort en bondig. Sommige bedrijven hebben zelfs geen strategisch plan meer of omschrijven dit plan in een enkele zin. In dat geval heeft het meestal de vorm van een missie of visie voor het bedrijf.

Waar moet een strategie verder aan voldoen?

Nou, behalve dat het dus niet te lang en ingewikkeld moet zijn, is het ook van belang dat het uitgevoerd kan worden. Een strategie die niet uitgevoerd kan worden, is er slechts voor de vorm. Niemand heeft er verder wat aan. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

Wat willen we wel? Een plan dat iedereen kent en waarbij iedereen, van manager tot professional, weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Elke medewerker weet hoe hij bij kan dragen en elk team heeft een idee hoe het voor de realisatie van de strategie kan zorgen.

De Implementatie van de Strategie

De implementatie van een strategie is vaak niet eenvoudig. Vaak ervaren medewerkers een kloof tussen de strategie, die meestal door het management is bedacht, en de uitvoering door de medewerkers. Hoe kan die kloof worden overbrugd? Niet door middel van allerlei manieren van performance management, een balanced scorecard en software. Uit de praktijk blijkt dat deze manieren om de strategie te implementeren niet bijzonder worden gewaardeerd.

Hoe dan wel? Bijvoorbeeld door een soort richting, bedoeling of inspirerende boodschap op te stellen. Combineer vervolgens de boodschap die je over wil brengen met één van de onderwerpen die op het moment goed in de markt liggen. Dit zijn een aantal voorbeelden waar u aan zou kunnen denken: duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, flexibiliteit en automatisering. Op die manier heeft u een heldere boodschap die zowel intern als extern impact kan hebben.

Weten hoe wij u kunnen helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op! Onze consultants helpen u graag verder! Kijk ook eens op deze pagina voor onze andere diensten. Ons doel is om het leven van ondernemers een stukje makkelijker te maken. Dat doen we onder andere door u een veelvoud van taken (en daarmee zorgen) uit handen te nemen.