Acarius

GPR Gebouw

De GPR Gebouwberekening is een methode die is bedacht om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen. Het houdt rekening met verschillende aspecten van duurzaam bouwen, waardoor een integrale beoordeling van de duurzaamheid van het gebouw vanuit verschillende invalshoeken mogelijk is.

Het primaire doel van deze berekening is het bevorderen van duurzaamheid en wordt vaak gebruikt door gemeenten en overheidsinstanties om prikkels te bieden, zoals kostenreducties of vrijstellingen voor bouwvergunningen.

GPR Gebouw

Vanaf €649,-

Offerte

Binnen 24 Uur

Levertijd

Binnen 5 Werkdagen

GPR Gebouw

Wat is het?

De GPR Gebouwberekening evalueert duurzaam bouwen door vijf verschillende thema’s te onderzoeken, elk met een eigen scorekaart en ambitieniveau, afhankelijk van het doel van de berekening.

Hoewel een GPR Bouwberekening niet verplicht is voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, hebben sommige gemeenten in Nederland een minimaal ambitieniveau voor duurzaam bouwen vastgesteld. Indien aan deze eis wordt voldaan, kan een korting op aanlegkosten of totale kosten worden verleend. Den Haag is een voorbeeld van een gemeente die dit beleid ver doorgevoerd heeft.

Als uw gebouw binnen een gebied met een bepaald ambitieniveau valt, moet u aantonen dat u aan de eisen voldoet. Verder is de GPR Bouwberekening handig voor het claimen van investeringsaftrek zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA) die een aftrek kan opleveren van maximaal 36% van het totale investeringsbedrag en de Vamil waarmee een afschrijving van 75% van de investeringskosten kan worden verkregen.

Wat Nodig?

Welke Gegevens Hebben We Nodig

Voor de GPRgebouwberekening is een minimale set aan gegevens vereist, waaronder plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten, evenals de Bouwbesluit-, EPC- en MPG-berekeningen, indien deze nog niet door Acarius zijn uitgevoerd.

Indien de berekening niet voldoet aan het gewenste ambitieniveau, kunnen aanpassingen worden gedaan om de scores te verbeteren. Wel moet worden opgemerkt dat het realiseren van het juiste ambitieniveau bij GPRbouw niet altijd mogelijk is. Als blijkt dat het ambitieniveau te hoog is, laten we u dat direct weten.

Thema’s

GPR Gebouw Thema's

GPR Gebouw beoordeelt gebouwen op vijf verschillende thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikerskwaliteit en Toekomstwaarde.

Elk thema heeft zijn eigen scorekaart en voor elk thema kan een score tussen de 1 en 10 worden behaald. Meestal wordt een ambitieniveau van 7 tot 8,5 nagestreefd. 

Meteen een Afspraak maken?

Binnen één Dag Geregeld!

Ik wil een: