Acarius

Stikstof

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning is het verplicht om voor alle soorten bouwprojecten stikstofberekeningen te laten maken. Deze berekeningen bepalen of de stikstof in Natura2000-gebieden terechtkomt.

Acarius verzorgt stikstofberekeningen (Aerius) en adviseert bedrijven over stikstofemissies. Heeft u voor uw bouwproject een stikstofberekening nodig om een omgevingsvergunning te krijgen, dan bent u bij Acarius aan het juiste adres.

Stikstofberekening

Vanaf €449,-

Offerte

Binnen 24 Uur

Levertijd

Binnen 3 Werkdagen

Stikstof Emissies

Aangescherpte Regelgeving

Aangescherpte regelgeving voor stikstofemissies
Sinds september 2019 is de regelgeving strenger geworden en is het niet meer toegestaan stikstof te verhogen in een Natura2000-gebied. Als u gaat bouwen in de buurt van een Natura2000-gebied, moet u via een stikstof– of Aeriusberekening nagaan of uw bouwwerkzaamheden invloed hebben op de stikstofgehalten.

Sinds kort, met ingang van november 2022, is de vrijstelling voor stikstof in de bouw afgeschaft. Dit betekent dat voor alle bouwprojecten nu een stikstofberekening vereist is bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Acarius kan de nodige berekeningen verzorgen en u begeleiden bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Waarom?

Een Stikstofberekening

Met een stikstofberekening wordt een schatting gemaakt van de hoeveelheid NOX (stikstofdioxide) en NH3 (ammoniak)-emissies in een Natura 2000-gebied, een aangewezen gebied in Europa met kwetsbare plant- en diersoorten die door dergelijke emissies negatief kunnen worden beïnvloed. De ophoping van overtollige stikstof in de natuur is al tientallen jaren een probleem, met schadelijke gevolgen voor het milieu tot gevolg. Daarom worden nu maatregelen genomen om dit probleem aan te pakken.

In 2019 is de regelgeving op het gebied van stikstofemissie aangescherpt, waardoor een verhoging van de aanwezige hoeveelheid stikstof in een Natura2000-gebied verboden is, ook al is het maar een kleine hoeveelheid. Als uit een stikstofberekening blijkt dat er stikstof wordt uitgestoten, kan het voorgenomen bouwproject niet doorgaan en wordt er geen vergunning verleend. Er kan echter aanvullend onderzoek worden uitgevoerd, zoals ecologische of ADC-testen, om te bepalen of er schade zal zijn. Voor meer informatie over deze testen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

De Berekening

Wat We Berekenen

Om de stikstofemissie op een bepaalde locatie te meten en de impact op het milieu te bepalen wordt een stikstofberekening uitgevoerd. Als de locatie binnen een straal van 1 tot 2 kilometer rond een Natura2000-gebied ligt, is de kans groot dat het gebied wordt aangetast. NOX-emissies van uitlaatgassen van vrachtwagens en bestelwagens zijn de belangrijkste bron van stikstofemissies tijdens de bouw, samen met zware machines zoals kranen en graafmachines.

We beoordelen verschillende factoren, waaronder het aantal voertuigen dat tijdens de bouw is gebruikt, de gebruiksduur en het brandstofverbruik. Ook de bouwwijze en het gebruikte materieel spelen een rol bij het bepalen van de stikstofemissie. Lichtere constructiemethodes leiden tot lagere emissies omdat er minder kraanuren nodig zijn. Als alternatief kunnen elektrische kranen worden gebruikt voor minder zwaar tillen.

Bovendien kan de stikstofemissie na de bouwfase blijven stijgen, mogelijk door toegenomen verkeer naar de nieuw opgerichte locatie. Ook met deze emissies houden we rekening. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Wanneer Nodig?

Laat een Stikstofberekening maken

Bij elke nieuwe aanvraag voert Acarius een quickscan uit naar mogelijke emissies in een Natura2000-gebied. Voor het uitvoeren van deze scan is ook de website van Atlas Leefomgeving beschikbaar, die alle Natura2000-gebieden in Nederland in beeld brengt. Als u twijfelt of uw locatie een bedreiging vormt voor een Natura2000-gebied, kan ons team u adviseren.

We merken dat gemeenten hier verschillend mee omgaan. Waar sommige gemeenten al enkele locaties hebben meegenomen in de stikstofemissieberekening, zijn andere gemeenten terughoudender en eisen ze voor alle situaties een stikstofberekening. Wij raden u daarom aan contact op te nemen met de gemeente. Of een locatie een Natura2000-gebied beïnvloedt, hangt af van de afstand tot het Natura2000-gebied en de omvang van de emissies.

Meteen een Afspraak maken?

Binnen één Dag Geregeld!

Ik wil een: